Viešieji pirkimai

VILNIAUS TEATRO „LĖLĖ“ 2015-AIS BIUDŽETINIAIS METAIS PIRKIMŲ ORGANIZATORIŲ IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS ATLIKTŲ PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 
VILNIAUS TEATRO „LĖLĖ“ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS
Aktuali redakcija 2015 01 02
 
VILNIAUS TEATRO „LĖLĖ“ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS
Patvirtinta Vilniaus teatro "Lėlė" vadovo  įsakymu 2013 m. sausio 2 d. Nr. V-3

VILNIAUS TEATRO „LĖLĖ“ 4 KV.M. PATALPŲ NUOMOS VIEŠO KONKURSO SĄLYGOS
Patvirtinta Vilniaus teatro "Lėlė" vadovo 2012 m. rugjūčio 2 d.
 
 
 
VILNIAUS TEATRO „LĖLĖ“ PATALPŲ NUOMOS VIEŠO KONKURSO SĄLYGOS
Patvirtinta Vilniaus teatro "Lėlė" vadovo 2012 m. sausio 2 d.
 
 
                                                                                                                     
VILNIAUS TEATRO „LĖLĖ“ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS
Patvirtinta Vilniaus teatro "Lėlė" vadovo 2011 m. vasario 24 d.
 
 
 
VILNIAUS TEATRO „LĖLĖ“  PIRKIMŲ PLANAS 2011 m.
 
Atsisiųsti