Kūrėjai: Nijolė INDRIŪNAITĖ

Nijolė INDRIŪNAITĖ

Aktorė, dramaturgė, režisierė

Gimė 1952 m. spalio 19 d. Ignalijos raj. 1970 m. baigė Salako vid. mokyklą. 1970–1973 m. Kultūros mokykloje (dabar Vilniaus konservatorija) studijavo režisūrą. Nuo 1971 m. dirba Vilniaus teatre „Lėlė”. Vaidino Aurelijos Ragauskaitės, Laimos Lankauskaitės, Jurijaus Fridmano, Irenos Bučienės, Vitalijaus Mazūro, Algės Savickaitės, Algirdo Mikučio, Rimo Driežio, Romo Vikšraičio, Mildos Brėdikytės, Donaldo Duškino ir kitų režisierių spektakliuose. Vaidino Lietuvos televizijos pastatymuose – režisierių Petro Dimšos, Laimos Lankauskaitės, Vitalijaus Mazūro, Aurelijos Čeredaitės, Rimo Driežio, Algirdo Mikučio režisuotuose lėlių spektakliuose. Kūrė scenarijus laidai „Labanaktukas“ (Lietuvos televizija), vaidino joje. Kartu su aktore Nijole Sadukienė per „Kinoramos“ renginius (iki 1990-ųjų) Lietuvos regionuose kūrė ir atliko „lėlių koncertus“. Yra parašiusi pjesių lėlių teatrui, Lietuvos televizijoje sukūrusi video filmų, režisavusi spektaklius Vilniaus „Lėlės“, Kauno valstybinio lėlių, Panevėžio lėlių vežimo teatruose ir kitur.


Nijolė Indriūnaitė vaidino „Lėlės“ spektakliuose:


Nuo 1971 m. Kalaitė (įvedimas). M. Martinaitis PELENŲ ANTELĖ. Rež. ir dail. V. Mazūras, rež. L. Lankauskaitė, komp. T. Makačinas
1971 m. Vedančioji. G. Urbanas MĖLYNASIS ŠUNYTIS. Rež. V. Mazūras, rež. L. Lankauskaitė, dail. G. Žalalis, komp. V. Barkauskas
1971 m.  Žaislai. ŽAISLŲ PARADAS. Rež. ir dail. V. Mazūras, tekstų aut. V. Krakauskaitė, komp. V. Barkauskas.
Įvairūs veikėjai.  METŲ LAIKAI. Rež. ir dail. V. Mazūras, muzika A. Vivaldžio
1972 m. Įvairūs vaidm. R. Reiljan TAKSIUKAS VIPSAS. Rež. L. Lankauskaitė, dail. G. Žalalis, komp. J. Adrejevas
1972 m. Kiaulė, Meškutis ir kiti. J. Švarcas ŽAISLŲ MIESTAS. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. J. Andrejevas
1973 m. Gavrošas. A. Gudelis GAVROŠAS (V. Hugo kūrybos motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. J. Andrejevas
1973 m. Peteliškė. I. Maranas ŽIOGELIS IŠDAIGININKAS. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. A. Martinaitis
1973 m. Lapė. J. Žukovskaja KEISTUOLIS VOVA. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. A. Martinaitis
1973 m. Peliukas. K. Meškovas RUDA-BALTA-JUODA. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. A. Martinaitis
1974 m. Liūtas, Avinėlis ir kiti. S. Geda PASAKA APIE STEBUKLINGĄ BERNIUKĄ. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. A. Martinaitis
1974 m. Klounas. J. Vaičiūnaitė KLOUNO KONCERTAS. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. A. Kubiliūnas
1975 m. Arkliukas. P. Jeršovas ARKLIUKAS KUPRIUKAS. Rež. J. Fridmanas, dail. I. Uvarova, komp. E. Denisovas
1976 m. Žmogus. V. Palčinskaitė LIPK AUKŠTYN. Rež. ir dail. V. Mazūras
1976 m. Dvariškis. M. Martinaitis AVINĖLIO TEISMAS. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Bajoras
1976 m. Meškutis, Kiaulė ir kiti. J. Švarcas ŽAISLŲ MIESTAS. Rež. ir dail. V.  Mazūras, komp. M. Urbaitis
1976 m. Ožka, Višta, Kiaulė ir kiti. S. Maršakas KATĖS NAMAI. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis
1977 m. Nafas. S. Michalkovas TRYS PARŠIUKAI. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. L. Bagdonavičiūtė
1977 m. Įvairūs vaidm. J. Vaičiūnaitė ŠARMOS PAVEIKSLAI. Rež. A. Savickaitė, dail. V. Mazūras, komp. V. Bagdonas
1978 m. Įvairūs vaidm. A. Puišytė SAULĖ LEDO BOKŠTE. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. A. Lapinskas, judesio rež. V. Petruškevičius
1978 m. Fėja ir kiti vaidm. M. Maeterlinckas PASKUI MĖLYNĄ PAUKŠTĘ. Rež. R. Vikšraitis, dail. A. Žibikas
1979 m. Žąsiukai ir kiti vaidm. S. Geda AK VIJA, PINAVIJA (J. Biliūno kūrinių motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis
1979 m. Įvairūs vaidm. G. Butkus, J. Lozoraitis NAUJAMETIS NUOTYKIS. Rež. J. Lozoraitis, dail. V. Mazūras
1980 m. Lapė. K. Kubilinskas UODEGA VEDEGA. Insc. aut. ir rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras
1980 m. Nafas. S. Michalkovas TRYS PARŠIUKAI. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis.
1980 m. Pabaisiukas. A. Ragauskaitė ŽVEJAI IR PIRATAI. Rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras, komp. L. Vilkončius.
1980 m. Fėja. A. Gudelis ŠERKŠNO NAKTIES PASAKA. Rež. A. Ragauskaitė, dail. K. Musteikis.
1981 m.  Įvairūs vaidm. G. Butkus, M. Brėdikytė ŽIEMOS MIŠKO PASAKA. Rež. M. Brėdikytė, dail. R. Muraškaitė.
1982 m. Nukas. J. Glinskis SAULĖS LANGELIS. Rež. M. Brėdikytė, dail. R. Kepežinskas, komp. V. Bartulis.
1982 m. Piemenaitė. V. Palčinskaitė BALTI KAMINKRĖČIO SAPNAI (H. Ch. Anderseno pasakų motyvais). Rež. L. Lankauskaitė, dail. N. Poliakova, komp. T. Makačinas.
1982 m. Įvairūs vaidm. R. Skučaitė PAKLYDUSIŲ ATVIRUKŲ PASLAPTIS.  Rež. A. Savickaitė, dail. J. Račinskaitė.
Nuo 1983 m. Žvirbliukas (įvedimas vietoj O. Pocevičiūtės) J. Radičkovas MES, ŽVIRBLIUKAI. Insc. aut. G. Mareckaitė, rež. L. Lankauskaitė, dail. V. Mazūras, komp. O. Balakauskas.
1983 m. Lapiukas ir kiti vaidm. S. Geda KAIP KIŠKIS VILKO NAMUS SERGĖJO (P. Cvirkos pasakos motyvais). Rež. L. Lankauskaitė, dail. V. Mazūras, komp. T. Makačinas.
1983 m. Piemenėlis. G. Mareckaitė DU GAIDELIAI. Rež. L. Lankauskaitė, dail. B. Cvirkienė, komp. A. Jegelevičius.
Nuo 1984 m. Senėlė (įvedimas vietoj O. Pocevičiūtės). J. Mačiukevičius BITĖ MAJA (W. Bonzelso knygos motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas.
Nuo 1984 m. Senelė (įvedimas vietoj M. Leikauskaitės) S. Geda KĄ SENELIS PADARYS, VISKAS BUS GERAI (H. Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis, komp. Š. Nakas.
1984 m. Kengūriukas, Antilopė ir kiti vaidm. ŽVĖRIŲ KARNAVALAS. Libreto aut. G. Mareckaitė, rež. L. Lankauskaitė, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, muzika C. Saint-Saens‘o ir M. Urbaičio, choreogr. J. Smoriginas.
1985 m. Berniukas, Kiškis. K. Binkis KIŠKIŲ SUKILIMAS. Libreto aut.  E. Ignatavičius, rež. L. Lankauskaitė, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, lėlių dail. Ž. Bautrėnas, komp. B. Kutavičius.
1985 m.  Piemenėlis. Vydūnas PASVEIKIMAS. Rež. ir dail. R. Driežis, komp. A. Martinaitis.
1986 m. Senelė ir kiti vaidm.  E. Ignatavičius AŠ, OŽKELĖ NABAGĖLĖ (lietuvių liaudies pasakų motyvais). Rež. L. Lankauskaitė, dail. V. Mazūras, komp. A. Martinaitis.
1987 m. Medžiai, Karaliai ir kiti vaidm. R. Tagorė PAŠTAS. Rež. ir dail. R. Driežis, komp. O. Narbutaitė.
1988 m. Mama Antis ir kiti. V. Palčinskaitė SVEIKAS, ANČIUK! (H. Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. L. Lankauskaitė, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. V. Bartulis.
1989 m. Kareivis. S. Geda  RAUDONLIGĖ. Rež. V. Mazūras, dail. R. Kriščiūnaitė, komp. F. Latėnas.
1990 m. Žydrasis Šunytis. G. Urbanas ŽYDRASIS ŠUNYTIS. Rež. K. Niesiolowskis, dail. Z. Burkackis, komp. J. Derfelis.
1990 m. Dvariškiai. J. Grušas BARBORA RADVILAITĖ. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas.
Nuo 1992 m. Lukošiukas (įvedimas vietoj A. Grybauskaitės). J. Kunčinas LUKOŠIUKAS. Rež. ir dail. A. Mikutis, komp. A. Malcys, judesio rež. V. Petruškevičius.
1994 m. Saulė, Paukščiai ir kiti vaidm. J. Marcinkevičius VORO VESTUVĖS. Rež. ir dail. A. Mikutis.
1995 m. Kiškienė, Kiškučiai ir kiti vaidm. E. Ignatavičius LAPĖ KARALIENĖ (pagal P. Cvirkos pasaką). Rež. ir dail. R. Driežis, komp. V. Urmilevičius.
1998 m. Plėšikėlis ir kiti vaidm. S. Siudika VILNIAUS MERGELĖ. Rež. I. Bučienė, dail. R. Driežis, komp. F. Latėnas.
1998 m. Berniukas ir kiti. vaidm. N. Abrutytė SENELIO SALA. Rež. ir dail. I. Balakauskaitė, komp. L. Rimša.
2000 m. Katinas, Paukščiai ir kiti vaidm. ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE (Lewiso Carollio knygos motyvais). Insc. aut. ir rež. D. Duškinas, dail. A. Radzevičius, komp. M. Vilumas, choreogr. S. Mikalauskaitė.
2000 m. Coliukė. N. Indriūnaitė COLIUKĖ (H. Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis, komp. F. Latėnas.
2002 m. Pelenė. N. Indriūnaitė PELENĖ (Pagal Ch. Perrault pasaką). Rež. N. Indriūnaitė, dail. R. Driežis, komp. L. Rimša.
2009 m. Įvairūs vaidm. PASVYDO (pagal A. Strazdo eiles). Rež. ir dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. F. Latėnas.


Nijolės Indriūnaitės režisuoti  spektakliai ir kiti darbai „Lėlės“ teatre:

2000 m. Pjesės autorė. COLIUKĖ Rež. ir dail. R. Driežis.
2002 m. Pjesės autorė ir režisierė. PELENĖ (pagal Charleso Perraulto pasaką). Dail. R. Driežis.
2003 m. Pjesės autorė ir režisierė. SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI. Dail. N. Keršulytė.
2005 m. Pjesės autorė. MUZIKINĖ DĖŽUTĖ (V. Odojevskio pasakos „Miestelis tabakinėje“ motyvais). Rež. R. Driežis ir J. Skuratova, dail. J.Skuratova.
2005 m. Pjesės autorė ir režisierė. BALTOS PASAKOS. Dail. A. Bagočiūnaitė - Paukštienė.

Apdovanojimai:

Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra dramaturgijos ir pjesių vertėjų kategorijoje N. Indriūnaitę pripažino 2004 - 2006 Metų autore.
2009 m. tarptautinė vaikų ir jaunimo literatūros asociacija apdovanojo N. Indriūnaitės „Baltas pasakas“ kaip geriausią metų pjesių knygą.

Nuotraukų galerija:
Repetuojant spektaklį "Pasvydo"
I. Preco nuotrauka
Nijolė Indriūnaitė