Kūrėjai: Karolis Algimantas BUTVIDAS

Karolis Algimantas BUTVIDAS

Aktorius

Gimė 1987 m. kovo 12 d. Vilniuje. 2006 m. baigė Vilniaus Salomėjos Neries gimnaziją. 2006 – 2012 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijavo aktorinį meistriškumą (bakalauro kurso vadovai – A. Latėnas ir G. Storpirštis, magistro - A. Mikutis; specializacija – lėlininkas). Vilniaus teatre „Lėlė“ aktorius  dirba nuo 2010 m..

Karolis A. Butvidas vaidino Vilniaus teatro „Lėlė“ spektakliuose:

Nuo 2009 m. Paršiukas Nafas (įvedimas vietoj Evaldo Mikaliūno). Sigitas Siudika TRYS PARŠIUKAI. Rež. A. Mikutis, dail. A. Bagočiūnaitė - Paukštienė.
2009 m. Piktdžiugiškas Nykštukas, Lordas Hamiltonas ir kiti . K. I. Galchinsky ŽALIOJO ŽĄSINĖLIO TEATRAS. Rež. ir dail. A. Mikutis
2010 m. Dvariškis. PRIVATI VALDA (pagal M. Martinaičio pjesę „Avinėlio teismas“). Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas
2010 m. Artistas. ŠEKSRYSAP, t.y. Šekspyras (pagal W. Shakespeare‘o sonetus). Rež. J. Čižauskaitė, dail. R. Baradinskienė
2010 m. Vienuolis. VARDAN TOS (pagal W. Shakespeare'o „Romeo ir Džiuljetą"). Rež. A. Jalianiauskas, dail. V. Binkis.
2010 m. Bobausis ir kiti vaidmenys. Justinas Marcinkevičius „GRYBŲ KARAS". Rež. A. Mikutis, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė.
2011 m. Petras Babickas.  PAGAL JURGĮ IR KEPURĖ (pagal Kazio Borutos knygą  „Jurgio Paketurio klajonės"). Rež. J. Čižauskaitė, dail. A. Mikutis
2011 m. Įvairūs vaidm. Vitalijus Mazūras, Daiva Čepauskaitė JŪRATĖ IR KASTAUTAS. Rež. ir dil. V. Mazūras, komp. F. Latėnas
2011 m. Įvairūs vaidm. METEO (pagal Ray Bradbury noveles). Rež. A. I. Brashinskaya, dail. J. Skuratova
2012 m. Įvairūs vaidm. Guillaume Apollinaire'as TEIRESIJO KRŪTYS. Rež. G. Varnas, dail. J. Skuratova, komp. V. Bartulis
2012 m. Įvairūs vaidm. BATUOTAS KATINAS. Rež. A. Mikutis, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. O. Ditkovskis

***

Aktorius domisi sportu (krepšinis, plaukimas, futbolas, lengvoji atletika)


Nuotraukų galerija:
Spektaklyje "Žaliojo žąsinėlio teatras"...
Vaidmuo spektaklyje "Privati valda": Dvariškis teismo scenoje...
Spektaklyje "Meteo"...
I. Preco nuotrauka
Karolis Algimantas Butkus