Kūrėjai: Juozas MARCINKEVIČIUS

Juozas MARCINKEVIČIUS

Aktorius

Gimė 1952 m. birželio 29 d. Kaišiadorių raj. Lapelių kaime. 1971-aisiais baigė Kaišiadorių vidurinę mokyklą. 1972 - 1974 m. studijavo Vilniaus kultūros mokykloje (renginių režisieriaus specialybė). 1975–1979 m. studijavo LTSR valstybinėje konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija). Specialybė – dramos teatro aktorius, specializacija – lėlių teatras (kurso vadovai – prof. Dalia Tamulevičiūtė, Vitalijus Mazūras). 1978-aisiais pradėjo dirbti aktoriumi Vilniaus teatre „Lėlė“, kur vaidino per 30 spektaklių. 1990 - 1992 m. jis dėstė aktoriaus meistriškumą Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentams. 1994 m. J.Marcinkevičius išrinktas Vilniaus teatro „Lėlė“ tarybos pirmininku. 2000–2003 metais jis atliko Vilniaus teatro „Lėlė“ meno vadovo pareigas. Nuo 2004-ųjų – Vilniaus teatro „Lėlė“ vadovas.


Inicijuoti projektai:


1996 m. J. Marcinkevičius organizavo Lietuvos lėlių teatro 60-mečio minėjimą, inicijavo istorinio spektaklio „Silvestras Dūdelė“ atnaujinimą. 1998  m. jis inicijavo Vilniaus teatro „Lėlė“ socialinį - kultūrinį projektą „Teatras „Lėlė“ – Rytų Lietuvos vaikams“ (projektas vykdomas ligi šiol), 2000 m. - edukacinį projektą „Vilniaus teatro „Lėlė“ spektakliai Trakų pilyje“. 2006 m. jis organizavo „Gyvojo lėlių muziejaus“ įkūrimą Vilniaus teatre „Lėlė“ ir iniciajavo naujo aktorių - lėlininkų kurso ruošimą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 2007 m. organizavo projektą „Rezo Gabriadzės teatras - studija Baltijos šalyse“, 2008 m. jis inicijavo ir organizavo Vilniaus teatro "Lėlė" 50 - mečiui skirto "Vieno teatro festivalį".


Visuomeninė veikla:

Nuo 2004-ųjų  - tarptautinės lėlininkų organizacijos UNIMA Lietuvos centro narys, o nuo 2006-ųjų - tarptautinės teatrų vaikams ir jaunimui organizacijos ASSITEJ Tarybos narys.


Apdovanojimai:

*2012 m. J. Marcinkevičius apdovanotas LR valstybės ordino „už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.
*2010 m. J. Marcinkevičius apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle „už kūrybingos visuomenės puoselėjimą“.
*1990 m. aktoriui suteiktas LTSR nusipelniusio artisto vardas
*1986 m. už vaidmenis spektaklyje „Lakštingala“ tarptautiniame Baltijos šalių lėlių teatrų festivalyje J. Marcinkevičius pelnė laureato vardą už geriausią vyro vaidmenį.

Juozo Marcinkevičiaus sukurti vaidmenys Vilniaus teatre „Lėlė“:

1978 m. Kreivakaktis dvariškis. Marcelijus Martinaitis AVINĖLIO TEISMAS. Rež. ir dail. V. Mazūras
1978 m. Liūtas. Sigitas Geda DAINUOJANTIS IR ŠOKANTIS MERGAITĖS VIEVERSĖLIS. Rež. ir dail. V. Mazūras
1979 m. Pasakotojas. Juozas Marcinkevičius SIDABRINĖ KULKA (Petro Cvirkos pasakos motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras
1979 m. Feofanas ir Arklininkas. Markas Rozovskis ARKLIO ISTORIJA (Pagal Levo Tolstojaus apysaką „Cholstomieras“. Rež. I. Bučienė, dail. A. Preikšienė
1979 m. Įvairūs vaidm. Viktoras Novackis, Jurijus Fridmanas VIEVERSĖLI, LĖK PAS MUS. Rež. V. Volchovskis, dail. T. Melnikova
1979 m. Įvairūs vaidm.  Gediminas Butkus, Julijus Lozoraitis NAUJAMETIS NUOTYKIS. Rež. J. Lozoraitis, dail. V. Mazūras
Nuo ? m. Kiaušinienė ir kiti vaidm (įvedimas vietoj P.Mendeikos). Kostas Kubilinskas UODEGA VEDEGA. Rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras
1980 m. Mičius. Aurelija Ragauskaitė ŽVEJAI IR PIRATAI. Rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras
1981 m. Žilvinas ir kiti vaidm. Marcelijus Martinaitis ŽEMĖS DUKRA. Rež. ir dail. V. Mazūras
1981 m. Kareivis. Heizas Kahlau BATUOTAS KATINAS. Rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras
1982 m. Dresuotojas ir kiti vaidm. Antanas A. Jonynas CIRKAS YRA CIRKAS. Rež. ir dail. V. Mazūras
1982 m. Laikrodis. Violeta Palčinskaitė BALTI KAMINKRĖČIO SAPNAI (H. Ch. Anderseno pasakų motyvais). Rež. L. Lankauskaitė, dail. N. Poliakova
1983 m. Mielas ponas. Jordanas Radičkovas MES, ŽVIRBLIUKAI. Rež. L. Lankauskaitė, dail. V. Mazūras
1983 m. Dvariškis ir kiti vaidm. Joachimas Knauthas LAKŠTINGALA (H. Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras
1984 m. Krapštys, Railas, Uodas ir kiti vaidm. Jonas Mačiukevičius BITĖ MAJA. Rež. ir dail. V. Mazūras
1984 m. Senelis. Sigitas Geda KĄ SENELIS PADARYS, VISKAS BUS GERAI (H. Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis
1985 m. Sragtukas. Ernstas Theodoras Amadėjus Hoffmanas SPRAGTUKAS IR PELIŲ KARALIUS. Rež. ir dail. V. Mazūras
1985 m. Velnias.  Antanas Gudelis DAILIDĖ, PERKŪNAS IR VELNIAS. Rež. ir dail. R. Driežis
1985 m. Kvaiša. Vydūnas PASVEIKIMAS. Rež. ir dail. R. Driežis
1986 m. Gaspadorius ir kiti vaidm. Remigijus Baltrušaitis SPRIGTAS. Rež. ir dail. V. Mazūras
1986 m. Kristobalis ir Kaukas. Federico Garcia Lorca DONO KRISTOBALIO BALAGANĖLIS. DONO PERLIMPLINO MEILĖ. Rež. ir dail. V. Mazūras
1987 m. Tėvas. Rabindranathas Tagorė PAŠTAS. Rež. ir dail. R. Driežis
1987 m. Karalius. Gražina Mareckaitė SAVITRI- SAULĖS DUKRA. Rež. L. Lankauskaitė, dail. V. Mazūras
1988 m. Teisėjas. Balys Sruoga AITVARAS TEISĖJAS. Rež. ir dail. R. Driežis
1989 m. Tėvas. Sigitas Geda RAUDONLIGĖ. Rež. V. Mazūras, dail. R. Kriščiūnaitė
1990 m. Petras Munkas. Wilhelmas Haufas ŠPESARTO SMUKLĖ. Rež. ir dail. V. Mazūras
1990 m. Žygimantas Augustas. Juozas Grušas BARBORA RADVILAITĖ.. Rež. ir dail. V. Mazūras
Nuo 1991 m. Vilkas (įvedimas vietoj G. Martinkėno). Rimas Driežis VILKAS BAISININKAS (lietuvių liaudies pasakų motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis
1991 m. Karalius. Sigitas Geda PELENĖ. Rež. ir dail. V. Mazūras
1993 m. Vilkas, Senelė. Vitalijus Mazūras RAUDONKEPURĖ (pasakų apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras
1993 m. Pasakotojas ir kiti vaidm. Natalja Langė SNIEGO KARALIENĖ (H. Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras
Nuo 1994 m. Katinas (įvedimas vietoj V. Česnavičiaus). Samuilas Maršakas KATĖS NAMAI. Rež. ir dail. V. Mazūras
1994 m. Gydytojas ir kiti vaidm. KELIONĖ Į PASAULIO GALĄ (Ardžinaldo Pumpo knygos „Rudnosiuko istorijos“ motyvais). Rež. V. V. Landsbergis, dail. A. Kepežinskas
1996 m. Perkūnas. Antanas Gudelis DAILIDĖ, PERKŪNAS IR VELNIAS. Rež. ir dail. R. Driežis
1996 m. Ožys. Antanas Gustaitis SILVESTRAS DŪDELĖ. Rež. ir dail. R. Driežis
1997 m. Karalius, Avinukas. NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS. Rež. ir dail. R. Driežis
1997 m. Šlavėjas. Augustinas Gricius ATSITIKIMAS IR KETURI ŽVIRBLIAI. Rež. A. Mikutis, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė
1998 m. Tėvas. Sigitas Siudika VILNIAUS MERGELĖ. Rež. I. Bučienė, dail. R. Driežis
1999 m. Katinas. BURATINO NUOTYKIAI. Rež. E. Jaras, dail. A. Šulcaitė, R.Valčik
2000 m. Virėja ir kiti. ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE (Lewiso Carollio knygos motyvais. Rež. D. Duškinas, dail. A. Radzevičius
2003 m. Karalius. Arnas Ališauskas TRYS BRANGENYBĖS (Ryunosukės Akutagawos kūrybos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis
 

***

Juozas Marcinkevičius puikiai moka lenkų ir rusų kalbas. Hobis - medžioklė. Mėgstamiausia frazė - "viskas gerai, tik vainikas kreivai".

Nuotraukų galerija:
J. Grigelytės nuotrauka
Juozas Marcinkevičius
J. Grigelytės nuotrauka
Juozas Marcinkevičius
J. Grigelytės nuotrauka
Gyvąjame lėlių muziejuje..
Pirmieji metai "Lėlės" teatre...
I. Preco nuotrauka
Juozas Marcinkevičius
Teatro vadovas ant žirgo