Kūrėjai: Janina GUDZINEVIČIŪTĖ

Janina GUDZINEVIČIŪTĖ

Aktorė

Gimė 1952 vasario 17 d. Alytuje.  1959 – 1970 m. mokėsi I – ojoje Alytaus vid. mokykloje. 1970 m. įstojo į Vilniaus kultūros mokyklos (dabartinė Vilniaus konservatorija) dramos skyrių (liaudies  režisūros ir klubų darbuotojų specialybės kursas). Po metų dalyvavo V. Mazūro paskelbtoje atrankoje į lėlių teatro trupę ir buvo priimta į Vilniaus teatrą „Lėlė“ aktorės pareigoms. Dėl aktyvios kūrybinės veiklos Janina Vilniaus kultūros mokykloje perėjo į neakivaizdines studijas, kurias baigė 1977 m. (kurso vadovai – Alvyda Čepaitytė, Aleksandras Kernagis). 1982- 1983 m. tobulinosi Respublikos Kultūros darbuotojų tobulinimosi institute.

Aktorė yra vaidinusi Televizijos spektakliuose.

„Aktorė yra gerai įvaldžiusi lėlių teatro techniką, jos sukurti vaidmenys ryškūs, nuoširdūs, įtikinantys. Aktorė aktyviai dalyvauja teatro visuomeniniame darbe, yra teatro draugijos vietos skyriaus pirmininkas, apdovanota Soclenktynių žymuno ženkleliu, jaunųjų aktorių konkurso prizininkė.“ – rašoma 1977 m. vasario 15 d. aktorės  charakteristikoje.

Nuo 2003  m. aktorė teatre papildomai dirba bilietų kontroliere – pedagoge.


Janina Gudzinevičiūtė vaidino Vilniaus teatro „Lėlė“ spektakliuose:

Nuo 1971 m. Sigutė (įvedimas vietoj Evelinos Platakytės). M. Martinaitis PELENŲ ANTELĖ. Rež. ir dail. V. Mazūras, rež. L. Lankauskaitė.
Nuo 1971 m. Šuniukių Mama (įvedimas vietoj Evelinos Platakytės). G. Urbanas MĖLYNASIS ŠUNYTIS. Rež. ir dail. V. Mazūras, rež. L. Lankauskaitė.
1971 m. Žaisliukai ir kiti vaidm. ŽAISLŲ PARADAS. METŲ LAIKAI. Rež. ir dail. V. Mazūras.
1972 m . Beždžionėlė. J. Švarcas ŽAISLŲ MIESTAS. Rež. ir dail. V. Mazūras.
1973 m. Gavrošas. A. Gudelis GAVROŠAS. Rež. ir dail. V. Mazūras.
1973 m. Žiogelis ir Vabalas Raguotukas. I. Maranas ŽIOGELIS IŠDAIGININKAS. Rež. ir dail, V. Mazūras.
1974 m. Pasakotojai Žiogai. S. Geda PASAKA APIE STEBUKLINGĄ BERNIUKĄ. Rež. ir dail. V. Mazūras.
1974 m. Žvirbliukai,  Balandžiukai, Kaukai, Juoda Ožkytė ir kiti vaidm. J. Vaičiūnaitė KLOUNO KONCERTAS. Rež. ir dail. V. Mazūras.
1975 m. Carienė. P. Jeršovas ARKLIUKAS KUPRIUKAS. Rež. J. Fridmanas.
1976 m. Dvariškis. M. Martinaitis AVINĖLIO TEISMAS. Rež. ir dail. V. Mazūras.
1976 m. Artistė ir kiti vaidm. V. Palčinskaitė LIPK AUKŠTYN. Rež. ir dail. V. Mazūras.
1976 m. Lėlė Rita.  J. Švarcas ŽAISLŲ MIESTAS. Rež. ir dail. V. Mazūras.
1976 m. Kiaulė su Paršiukais, Ožka, Višta, Pasakotojas. S. Maršakas KATĖS NAMAI. Rež. ir dail. V. Mazūras.
1977 m. Muzikantai ir kiti vaidm. A. Gudelis KUR IŠKELIAVO MILŽINAI. Rež. ir dail. V. Mazūras.
1977 m. Fotografas ir kiti vaidm. V. Palčinskaitė DVIEJŲ DALIŲ REPORTAŽAS IŠ KARUSELĖS LĖLIŲ TEATRUI. Rež. ir dail. V. Mazūras.
1977 m. Avytė. J. Vaičiūnaitė ŠARMOS PAVEIKSLAI. Rež. A. Savickaitė, dail. V. Mazūras.
1978 m. Brolelis. A. Puišytė SAULĖ LEDO BOKŠTE. Rež. ir dail. V. Mazūras.
1978 m. Fėja. M. Maeterlinckas PASKUI MĖLYNĄ PAUKŠTĘ. Rež. R. Vikšraitis, dail. A. Žibikas.
1979 m. Ančiukas. S. Geda AK VIJA, PINAVIJA. Rež. ir dail. V. Mazūras.
1979 m. Striukas bukas vokietukas. J. Marcinkevičius SIDABRINĖ KULKA. Rež. ir dail. V. Mazūras.
1980 m. Strazdas. K. Kubilinskas UODEGA VEDEGA. Rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras.
1980 m. Nufas. S. Michalkovas TRYS PARŠIUKAI. Rež. ir dail. V. Mazūras.
Nuo 1980 m. Kriaukliukas (įvedimas vietoj Petro Mendeikos). A. Ragauskaitė ŽVEJAI IR PIRATAI. Rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras.
1980 m. Įvairūs vaidm. A. Gudelis ŠERKŠNO NAKTIES PASAKA. Rež. A. Ragauskaitė, dail. K. Musteikis.
1981 m. Batuotas katinas. H. Kahlau BATUOTAS KATINAS. Rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras.
1982 m. Klouno rankos.  A. A. Jonynas, V. Mazūras CIRKAS YRA CIRKAS. Rež. ir dail. V. Mazūras.
1982 m. Porcelianinis Kinas ir kiti vaidm. V. Palčinskaitė BALTI KAMINKRĖČIO SAPNAI. Rež. L. Lankauskaitė, dail. N. Poliakova.
1983 m. Kiškis. S. Geda KAIP KIŠKIS VILKO NAMUS SERGĖJO. Rež. L. Lankauskaitė, dail. V. Mazūras.
1983 m. Įvairūs vaidm. G. Mareckaitė DU GAIDELIAI. Rež. L. Lankauskaitė, dail. B. Cvirkienė.
1984 m. Fėja. L. Jakimavičius MILŽINO ŠIRDIS. Rež. ir dail.A. Mikutis.
1984 m. Antilopė ir kiti vaidm. ŽVĖRIŲ KARNAVALAS. Rež. L. Lankauskaitė, dail. A. Bagočiūnaitė – Paukštienė.
1985 m. Šuo ir kiti vaidm. K. Binkis KIŠKIŲ SUKILIMAS. Rež. L. Lankauskaitė, dail. A. Bagočiūnaitė – Paukštienė.
1985 m. Laumė. A. Gudelis DAILIDĖ, PERKŪNAS IR VELNIAS. Rež. ir dail. R. Driežis.
1986 m. Senelė. E. Ignatavičius AŠ, OŽKELĖ NABAGĖLĖ. Rež. L. Lankauskaitė, dail. V. Mazūras.
1987 m. Karvė ir kiti vaidm.  R. Tagorė PAŠTAS. Rež. ir dail. R. Driežis.
1988 m. Vištelė, Ančiukai, Antis ir  kiti vaidm. V. Palčinskaitė SVEIKAS, ANČIUK!. Rež. L. Lankauskaitė, dail. A. Bagočiūnaitė – Paukštienė.
1988 m. Aitvaro ranka, Katė. B. Sruoga AITVARAS TEISĖJAS. Rež ir dail. R. Driežis.
1989 m. Vaidintojų grupė. S. Geda RAUDONLIGĖ. Rež. V. Mazūras, dail. R. Kriščiūnaitė.
1990 m. Šuniukų Mama. G. Urbanas ŽYDRASIS ŠUNYTIS. Rež. K. Niesiolowskis, dail. Z. Burkackis.
1990 m. Dvariškis. J. Grušas BARBORA RADVILAITĖ. Rež. ir dail. V. Mazūras.
1994 m. Rudnosiuko Mamyte ir Boružėlė. KELIONĖ Į PASAULIO GALĄ. Rež. V. V. Landsbergis, dail. A. Kepežinskis.
1994 m. Robotas. V. Žilinskaitė ROBOTAS IR PETELIŠKĖ. Rež. A. Čeredėjevaitė, dail. D. Dokšaitė.
Nuo 1995 m. Berniukas, Lapė (įvedimas vietoj Almiros Grybauskaitės). E. Ignatavičius LAPĖ KARALIENĖ. Rež. ir dail. R. Driežis.
1995 m. Vėžliukas. PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ. Rež. ir dail. A. Mikutis.
Nuo 1997 m. Žvirbliai (įvedimas vietoj Onos Pučkoriūtės).  A. Gricius ASITIKIMAs IR KETURI ŽVIRBLIAI. Rež. A. Mikutis, dail. A. Bogočiūnaitė – Paukštienė.
1998 m. Miestelenai, Nekalta Mergelė. S. Siudika VILNIAUS MERGELĖ. Rež. I. Bučienė, dail. R. Driežis
1998 m. Antis, Ančiukai, Gandras, Šuo ir kiti vaidm. V. Palčinskaitė BJAURUSIS ANČIUKAS. Rež. A. Pociūnas, dail. A. Bogočiūnaitė – Paukštienė.
2002 m. Senelė kuri labai nori būti Fėja. N. Indriūnaitė PELENĖ. Rež. N. Indriūnaitė, dail. R. Driežis.

Nuotraukų galerija:
Janina Gudzinevičiūtė
Pirmieji metai "Lėlėj"
Spektaklyje "Dviejų dalių reportažas iš karuselės lėlių teatrui", 1977 m.
Spektaklyje "Pasaka apie stebuklingą berniuką", 1974 m.
Iš praeito šimtmečio dokumento...
Švenčiant kūrybinio darbo "Lėlėj" 35 - metį..., 2007 m.