Kūrėjai: Indrė LIUTKEVIČIŪTĖ

Indrė LIUTKEVIČIŪTĖ

Aktorė

Gimė 1986 m. Vilniuje. 2006 m. baigė Jono Basanavičiaus vid. m-klą. 2006 - 2010 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijavo aktorinį meistriškumą (bakalauro kurso vadovai – A. Latėnas ir G. Storpirštis, specializacija – lėlininkas). Vilniaus teatre „Lėlė“ aktorė  dirba nuo 2010 m.

Indrė Liutkevičiūtė vaidino "Lėlės" spektakliuose:


2009 m. Įvairūs veikėjai. K. I. Galchinsky ŽALIOJO ŽĄSINĖLIO TEATRAS. Rež. ir dail. A. Mikutis
2010 m. Elenytė. PRIVATI VALDA (pagal M. Martinaičio pjesę „Avinėlio teismas“). Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas
2010 m. Artistė. ŠEKSRYSAP, t.y. Šekspyras (pagal W. Shakespeare‘o sonetus). Rež. J. Čižauskaitė, dail. R. Baradinskienė
2010 m. Džiuljeta. VARDAN TOS... (pagal W. Shakespeare'o „Romeo ir Džiuljetą"). Rež. A. Jalianiauskas, dail. V. Binkis.
2010 m. Įvairūs vaidmenys. Justinas Marcinkevičius GRYBŲ KARAS. Rež. A. Mikutis, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė.
2011 m. Artistė. PAGAL JURGĮ IR KEPURĖ (pagal Kazio Borutos knygą  „Jurgio Paketurio klajonės"). Rež. J. Čižauskaitė, dail. A. Mikutis
2011 m. Įvairūs vaidm. METEO (pagal Ray Bradbury noveles). Rež. A. I. Brashinskaya, dail. J. Skuratova
2012 m. Įvairūs vaidm. Guillaume Apollinaire'as TEIRESIJO KRŪTYS. Rež. G. Varnas, dail. J. Skuratova, komp. V. Bartulis

Nuotraukų galerija:
I. Preco nuotrauka
Indrė Liutkevičiūtė