Kūrėjai: Imantas PRECAS

Imantas PRECAS

Aktorius

Gimė 1987 m. sausio 5 d. Šilutėje. 2006 m. baigė Šilutės Vydūno gimnaziją, 2006 - 2012 Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijavo aktorinio meistriškumo specialybę (specializacija – lėlininkas; bakalauro kurso vadovai – A. Latėnas ir G. Storpirštis, magistro - A. Mikutis). Vilniaus „Lėlėj“ I. Precas dirba nuo 2010 m.

Aktorius domisi šiuolaikinių medijų menais, mėgsta žvejybą, gamtą ir vandenį.


I. Precas vaidino Vilniaus teatro „Lėlė“ spektakliuose:

 2009 m. Įvairūs veikėjai. K. I. Galchinsky ŽALIOJO ŽĄSINĖLIO TEATRAS. Rež. ir dail. A. Mikutis
2010 m. Teisėjas ir kiti. PRIVATI VALDA (pagal M. Martinaičio pjesę „Avinėlio teismas“). Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas
2010 m. Artistas. ŠEKSRYSAP, t.y. Šekspyras (pagal W. Shakespeare‘o sonetus). Rež. J. Čižauskaitė, dail. R. Baradinskienė
2010 m.  Romeo. VARDAN TOS... (pagal Williamo Shakespeare'o "Romeo ir Džiuljeta"). Rež. A. Jalianauskas, dail. K. Binkis
2010 m. Artistas, įvairūs vaidm. PAGAL JURGĮ IR KEPURĖ (pagal Kazio Borutos knygą "Jurgio Paketurio klajonės). Rež. J. Čižauskaitė, dail. A. Mikutis
2010 m. Įvairūs vaidm. Justinas Marcinkevičius GRYBŲ KARAS. Rež. A. Mikutis, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė
2011 m. KasTautas, kiti veikėjai. Daiva Čepauskaitė, Vitalijus Mazūras JŪRATĖ IR KASTAUTAS. Rež. ir dail. V. Mazūras
2011 m. Įvairūs vaidm. METEO (pagal Ray Bradbury noveles). Rež. A. I. Brashinskaya, dail. J. Skuratova
2012 m. Įvairūs vaidm. Guillaume Apollinaire TEIRESIJO KRŪTYS. Rež. G. Varnas, dail. J. Skuratova
2012 m. Batuotas katinas, kiti vaidm. BATUOTAS KATINAS (pagal Charlesio Perault pasaką). Rež. A. Mikutis, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė

Nuotraukų galerija:
Preco Teisėjas spektaklyje "Privati valda"
Grimo auka
Iš asmeninio archyvo
...kažkur miškuos švenčiant Velykas...
D. Sarapino nuotrauka
Imantas Precas