Kūrėjai: Elvyra PIŠKINAITĖ

Elvyra PIŠKINAITĖ

Aktorė

Gimė 1957 m. balandžio 20 d. Vilniuje. 1975 m. baigė Širvintų vid. m - klą (šiandien - Lauryno Stuokos Gucevičiaus). 1975 m. - 1979 m. Valstybinėje Konservatorijoje (šiandien - Lietuvos muzikos ir teatro akademija) studijavo aktoriaus specialybę (kurso vadovės - Dalia Tamulevičiūtė ir Irena Bučienė). Vilniaus teatre "Lėlė" dirba nuo 1979 m.

Elvyra Piškinaitė sukurė vaidmenų kine, televizijos serialuose ir spektakliuose. Taip pat įgarsino daugybę animacinių filmų Lietuvos televizijoje, Lietuvos kino studijoje dubliavo filmus.

Aktorė mėgsta daržininkystę, žūklę.

 Elvyra Piškinaitė vaidino Vilniaus teatro "Lėlė" spektakliuose:

Nuo 1978 m. Ragana, Lapė ir kiti. Aldona Puišytė SAULĖ LEDO BOKŠTE. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. A. Lapinskas, judesio rež. V. Petruškevičius
1978 m. Mergaitė. Sigitas Geda DAINUOJANTIS IR ŠOKANTIS MERGAITĖS VIEVERSĖLIS. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis.
1979 m. Mari, Kaimenė. Markas Rozovskis ARKLIO ISTORIJA (Pagal Levo Tolstojaus apysaką "Cholstomieras"). Rež. I. Bučienė, dail. A. Preikšienė, komp. F. Latėnas
1980 m. Nufas. Sergejus Michalkovas TRYS PARŠIUKAI. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis
1980 m. Kriaukliukas. Aurelija Ragauskaitė ŽVEJAI IR PIRATAI. Rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras, komp.L. Vilkončius
1981 m. Eglė, Drebulė. Marcelijus Martinaitis ŽEMĖS DUKRA. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis
1981 m. Batuotas Katinas. Heinzas Kahlau BATUOTAS KATINAS. Rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas
1982 m. Caca. Antanas A. Jonynas, Vitalijus Mazūras CIRKAS YRA CIRKAS. Rež. ir dail. V. Mazūras, kom. F. Latėnas
1982 m. Piemenaitė. Violeta Palčinskaitė BALTI KAMINKRĖČIO SAPNAI (Hanso Christiano Anderseno pasakų motyvais). Rež. L. Lankauskaitė, dail. N. Poliakova, komp. T. Makačinas
1982 m. Pasakotoja. Ramutė Skučaitė PAKLYDUSIŲ ATVIRUKŲ PASLANPTIS. Rež. A. Savickaitė, dail. J. Račinskaitė
1983 m. Žvirblis. Jordanas Radičkovas MES, ŽVIRBLIUKAI. Insc. aut. G. Mareckaitė, rež. L. Lankauskaitė, dail. V. Mazūras, komp. O. Balakauskas
1983 m. Mergaitė, Mirtis. Joachimas Knauthas LAKŠTINGALA (Hanso Christiano Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas
1983 m. Višta, Gaidys ir kiti. Gražina Mareckaitė DU GAIDELIAI. Rež. L. Lankauskaitė, dail. B. Cvirkienė, komp. A. Jegelevičius
1984 m. Bitė Maja. Jonas Mačiukevičius BITĖ MAJA (Waldemaro Bonselso knygos motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas
1984 m. Antilope, Asilas ir kiti. ŽVERIU KARNAVALAS. Libreto autore G. Mareckaite, rež. L. Lankauskaite, dail. A. Bagociunaite-Paukštiene, muzika C. Saint-Saens'o ir M. Urbaicio, Choreogr. J. Smoriginas
1985 m. Marija. Ernstas Theodoras Amadejus Hoffmanas SPRAGTUKAS IR PELIU KARALIUS. Insc. aut. S. T. Kundrotas, rež ir dail. V. Mazuras, komp. F. Latenas
1985 m. Kiškis, Muzikantė. Antanas Gudelis DAILIDĖ, PERKŪNAS IR VELNIAS. Rež. ir dail. R. Driežis, komp. G. Vanagaitė
1986 m. Jautis ir kiti.  Remigijus Baltrušaitis SPRIGTAS. Rež. ir dail. V. Mazuras, komp. F. Latenas
1986 m. Belisa. Federico Garcia Lorca DONO KRISTOBALIO BALAGANELIS. DONO PERLIMPLINO MEILE. Rež. ir dail. V. Mazuras, komp. F. Latenas
1987 m. Omolis. Rabindranathas Tagorė PAŠTAS. Rež. ir dail. R. Driežis, komp. O. Narbutaitė
1989 m. Raudonligė. Sigitas Geda RAUDONLIGĖ. Rež. V. Mazūras, dail. R. Kriščiūnaitė, komp. F. Latėnas
1990 m. Smuikininkė. Wilhelmas Hauffas ŠPESARTO SMUKLĖ. Insc. aut. M. urbaitis, rež. ir dail. V. Mazuras, komp. F. Latenas
1990 m. Barbora. Juozas Grušas BARBORA RADVILAITE. Rež. ir dail. V. Mazuras, komp. F. Latenas
1991 m. Pelenė. Sigitas Geda PELENĖ. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. A. Martinaitis
1993 m. Raudonkepurė. Vitalijus Mazūras RAUDONKEPURĖ (pasakų apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež.. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas
Nuo 1995 m. Kiškienė ir kiti (įvedimas). Eugenijus Ignatavičius LAPĖ KARALIENĖ (pagal Petro Cvirkos pasaką). Rež. ir dail. R. Driežis, komp. V. Urmilevičius
1996 m. Barbora. Antanas Gustaitis SILVESTRAS DŪDELĖ. Rež. ir dail. R. Driežis, komp. Š. Nakas
1997 m. Žvirblis. Augustinas Gricius ATSITIKAS IR KETURI ŽVIRBLIAI. Rež. A. Mikutis, dail. Aušra Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. S. Dikčiūtė
1999 m. Lapė Alisa. BURATINO NUOTYKIAI. Insc. aut. ir rež. E. Jaras, dail. A. Šulcaitė ir R. Valčik, komp. S. Mykolaitis
2000 m. Varlė, Pelė ir kiti. Nijolė Indriūnaitė COLIUKĖ (Hanso Christiano Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis, komp. F. Latėnas
2001 m. Rūmų Dama. Sigitas Siudika PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS (Hanso Christiano Anderseno pasakos motyvais). Rež. A. Mikutis, dail. N. Keršulytė, komp. O. Ditkovskis, choreogr. S. Mikalauskaitė
2002 m. Ožka. Samuilas Maršakas KATĖS NAMAI. Rež. A. Mikutis, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. A. Kulikauskas, dainų aut. J. Čekatauskaitė, choreogr. S. Mikalauskaitė
2003 m. Pamotė. Nijolė Indriūnaitė SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI. Rež. N. Indriūnaitė, dail. N. Keršulytė, komp. I. Jankaitis, choreogr. S. Mikalauskaitė
2004 m. Karalius, Šešėliai. KARALIŲ PASAKA (šešėlių vaidinimas pagal Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslus). Scenar. aut. rež. ir dail. R. Driežis, choreogr. S. Mikalauskaitė
2005 m. Barborėlė. SILVESTRAS DŪDELĖ (pagal Antano Gustaičio pjesę). Scenar. aut., rež. ir dail. R. Driežis, komp. Š. Nakas
2005 m. Eglutė, Senelė.  Nijolė Indriūnaitė BALTOS PASAKOS (pagal Hanso Christiano Anderseno pasakas). Rež. N. Indriūnaitė, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. F. Latėnas, judesio rež. S. Mikalauskaitė
2006 m. Močiūtė. Jurgis Kunčinas RAGANA IR LUKOŠIUKAS. Rež. A. Mikutis, dail. E. Ganda-Bogdanienė, komp. A. Malcys, choreogr. S. Mikalauskaitė
2006 m. Ji. Kata Csato SENELĖS PASAKA. Rež. K. Csato, dail. J. Skuratova, komp. T. Rozsas
2007 m. Klara, Kumelė, Stumk-trauk, Liesa Ponia. Augustinas Gricius DAKTARAS DOLITLIS (pagal Hugh Loftingo knygas). Rež. R. Driežis, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. F. Latėnas, judes. rež. S. Mikalauskaitė
2007 m. Eglė. EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. Scenar. aut., rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas, judes. rež. S. Mikalauskaitė
2009 m. Įvairūs vaidm. PASVYDO (pagal Antano Strazdo eiles). Rež. ir dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė
2011 m. Pasakotoja, Našlaitė, Ragana, kiti veikėjai. AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS. Rež. R. Driežis, dail. M. Jonutis


Apdovanojimai:

2012 m. - "Auksinis scenos kryžius" už geriausią lėlių teatro spektaklį vaikams "Aukso obelėlė, vyno šulinėlis" (apdovanota visa spektaklio kūrybinė komanda)

Nuotraukų galerija:
Rūmų dama spektaklyje "Princesė ir kiauliaganys"
Minint jubiliejų...
Eglė spektaklyje "Eglė žalčių karalienė"
Vaikystės akimirkos...
I. Preco nuotrauka
Elvyra Piškinaitė