Kūrėjai: Bronė Marija BRAŠKYTĖ

Bronė Marija BRAŠKYTĖ

Aktorė

1979 – 1981 m. mokėsi Vilniaus kultūros mokykloje, (dabartinė Vilniaus konservatorija) liaudies režisierių ir klubų darbuotojų specialybės kurse. Nuo 1976 m., laimėjusį atrankos į lėlių teatro trupę konkursą, dirba aktore Vilniaus teatre „Lėlė“. Taip pat vaidino Lietuvos ir užsienio TV ir kino filmuose, radijo ir televizijos spektakliuose vaikams, įgarsino animacinius filmus. Nuo 1992 m. veda edukacinius lėlių teatro užsiėmimus vaikams, dirbo teatro pedagoge Vilniaus mokyklose, sukūrė spektaklių su vaikais ir neįgaliaisiais.   


 
Bronė  M. Braškytė vaidino "Lėlės" spektakliuose:


Nuo 1976 m. Klounas (įvedimas vietoj N. Bižanaitės). Judita Vaičiūnaitė KLOUNO KONCERTAS. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. A. Kubiliūnas
1977 m. Nufas. Sergejus Michalkovas TRYS PARŠIUKAI. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. L. Bagdonavičiūtė
1977 m. Berniukas. Antanas Gudelis KUR IŠKELIAVO MILŽINAI? Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. Bronius Kutavičius
1977 m. Įvairūs vaidmenys. DVIEJŲ DALIŲ REPORTAŽAS IŠ KARUSELĖS LĖLIŲ TEATRUI. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis
1978 m. Įvairūs vaidmenys. Aldona Puišytė SAULĖ LEDO BOKŠTE. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. A. Lapinskas, judes. rež. V. Petruškevičius
1978 m. Mitilė ir kiti vaidmenys. Maurice‘as Maeterlicnkas PASKUI MĖLYNĄ PAUKŠTĘ. Rež. R. Vikšraitis, dail. A. Žibikas
1979 m. Žąsiukai. Sigitas Geda AK VIJA, PINAVIJA (Jono Biliūno kūrinių motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis
1979 m. Petras ir kiti vaidmenys. Juozas Marcinkevičius SIDABRINĖ KULKA. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis
1980 m. Lapė. Kostas Kubilinskas UODEGA VEDEGA. Insc. aut. ir rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas
1980 m. Paršelis Nufas. Sergejus Michalkovas TRYS PARŠIUKAI. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis
1980 m. Žvejys, Piratai. Aurelija Ragauskaitė ŽVEJAI IR PIRATAI. Rež. A. Ragauskaitė, dil. V. Mazūras, komp. L. Vilkončius
1982 m. Vėtrungės, Vežimėlis, kiti vaidmenys. BALTI KAMINKRĖČIO SAPNAI. Rež. L. Lankauskaitė, dail. N. Poliakova, komp. T. Makačinas
1982 m. Piemenaitė. Ramutė Skučaitė PAKLYDUSIŲ ATVIRUKŲ PASLAPTIS. Rež. A. Savickaitė, dail. J. Račinskaitė
1983 m. Lapiukas, kiti vaidmenys. Sigitas Geda KAIP KIŠKIS VILKO NAMUS SERGĖJO. Rež. L. Lankauskaitė, dail. V. Mazūras, komp. T. Makačinas
1983 m. Įvairūs vaidmenys. Gražina Mareckaitė DU GAIDELIAI. Rež. L. Lankauskaitė, dail. B. Cvirkienė, komp. A. Jegelevičius
Nuo1984 m. Višta, Žąsis, Avis, Arklys, Berniukas, Užsienietis (įvedimas vietoj O. Pocevičiūtės). Sigitas Geda KĄ SENELIS PADARYS VISKAS BUS GERAI. Rež. ir dail. R. Driežis, komp. Š. Nakas
1984 m. Antilopė, kiti vaidmenys. ŽVERIŲ KARNAVALAS. Libreto autorė G. Mareckaitė, rež. L. Lankauskaitė, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, muzika C. Saint-Saens'o ir M. Urbaičio, Choreogr. J. Smoriginas
1985 m. Įvairūs vaidmenys. Kazys Binkis KIŠKIŲ SUKILIMAS. Libr. Aut. E. Ignatavičius, rež. L. Lankauskaitė, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. B. Kutavičius
1985 m. Įvairūs vaidmenys. Vydūnas PASVEIKIMAS. Rež. ir dail. R. Driežis, komp. A. Martinaitis
1986 m. Ožkelė Nabagėlė. Eugenijus Ignatavičius AŠ, OŽKELĖ NABAGĖLĖ. Rež. L. Lankauskaitė, dail. V. Mazūras, komp. A. Martinaitis
1987 m. Vaikai. Rabindranathas Tagorė PAŠTAS. Rež. ir dail. R. Driežis, komp. O. Narbutaitė.
1988 m. Saulė. Violeta Palčinskaitė SVEIKAS, ANČIUK! Rež. L. Lankauskaitė, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. V. Bartulis
1988 m. Katė, kiti vaidmenys. Balys Sruoga AITVARAS TEISĖJAS. Re-. Ir dail. R. Driežis, komp. F. Latėnas
1989 m. Svetimšalis. Sigitas Geda RAUDONLIGĖ. Rež. V. Mazūras, dail. R. Kriščiūnaitė, komp. F. Latėnas
1989 m. Įvairūs vaidmenys. Rimas Driežis VILKAS BAISININKAS. Rež. ir dail. R. Driežis, komp. Š. Nakas
1990 m. Nuotaka, Vaiduoklis, Šokėja. Wilhelmas Hauffas ŠPESARTO SMUKLĖ. Insc. Aut. M. Urbaitis, rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas
1990 m. Žuvis, Pjūklas, Šunytis. Gyula Urbanas ŽYDRASIS ŠUNYTIS. Rež. K. Niesiolowskis, dail. Z. Burkackis, komp. J. Derfelis
1991 m. Sraigė, Paukštė Ema. Joelis Sangas PESIS IR ILIUZIJA. Rež. A. Mikutis, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. F. Latėnas
1992 m. Katė. Samuilas Maršakas KATĖS NAMAI. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis
1994 m. Voras, Paukščiai, Vabalai. Justinas Marcinkevičius VORO VESTUVĖS. Rež. ir dail. A. Mikutis
1995 m. Kiškiai, Kaliausė, Berniukas. Eugenijus Ignatavičius LAPĖ KARALIENĖ. Rež. ir dail. R. Driežis, komp. V. Urmilevičius
1998 m. Berniukas, Miestelėnai, Smuklės lankytojai. Sigitas Siudika VILNIAUS MERGELĖ. Rež. I. Bučienė, dail. R. Driežis, komp. F. Latėnas
1998 m. Drugeliai, Kastuvas, kiti vaidmenys. Neringa Abrutytė SENELIO SALA. Rež. ir dail. I. Balakauskaitė, komp. L. Rimša
2000 m. Žąsis, Virėja. ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE. Insc. aut. ir rež. D. Duškinas, dail. A. Radzevičius, komp. M. Vilumas, choreogr. S. Mikalauskaitė
2000 m. Fėja, Varlė, Varliukas, Drugelis, Vabalas, Gėlė, Pelė. Nijolė Indriūnaitė COLIUKĖ. Rež. ir dail. R. Driežis, komp. F. Latėnas
2003 m. Plėšikai, Smuklės lankytojai. Arnas Ališauskas TRYS BRANGENYBĖS. Rež. ir dail. R. Driežis, komp. F. Latėnas
2005 m. Kiškis, Sniego gniūžtės, Senis besmegenis, Elnias, Žąsis. Nijolė Indriūnaitė BALTOS PASAKOS. Rež. N. Indriūnaitė, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. F. Latėnas.Įvertinimai:


1988 m. Lietuvos kultūros ministerijos žymūno ženklas už nuopelnus Lietuvos lėlių teatro menui.
2008 m. B. Braškytės įgarsintas J. Leikaitės animacinis filmas „Margučių rytas“ apdovanotas Sidabrine gerve.
2012 m. Lietuvos kultūros ministro padėkos raštas už teatro ir kino vaidmenis

Nuotraukų galerija:
Bronė Marija Braškytė
Netgi žurnalo viršelyje..