Kūrėjai: Almira GRYBAUSKAITĖ

Almira GRYBAUSKAITĖ

 Aktorė

Gimė 1957 m. liepos 26 d. palangoje. 1975 m. baigė vid. m-klą Palangoje. 1975 m. - 1979 m. Valstybinėje Konservatorijoje (šiandien - Lietuvos muzikos ir teatro akademija) studijavo aktoriaus specialybę (kurso vadovės - Dalia Tamulevičiūtė ir Irena Bučienė). Vilniaus teatre "Lėlė" dirba nuo 1979 m.

A. Grybauskaitė vaidino TV ir kino filmuose.

Tarptaut. kino festivalyje "The Baltic Pearl" už Marijos vaidm. kino filme 'Ir jis pasakė jums sudie" (rež. A. Šiuša) pripažinta geriausia akt., apdovanota diplomu ir aukso ženkleliu (1995 m.)

 
A. Grybauskaitės sukurti vaidmenys Vilniaus teatro "Lėlė" spektakliuose:

1978 m. Mergaitė, Ragana ir kiti. Aldona Puišytė SAULĖ LEDO BOKŠTE. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. A. Lapinskas, judes. rež. V. Petruškevičius
1978 m. Mergaitė Gervelė, Kipšiukas ir kiti. Sigitas Geda DAINUOJANTIS IR ŠOKANTIS MERGAITĖS VIEVERSĖLIS. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis
1979 m. Ančiukas, Mama, Teta ir Jonelis. Sigitas Geda AK VIJA, PINAVIJA (Jono Biliūno kūrinių motyvais). Rež. ir dail. V. mazūras, komp. M. Urbaitis
1979 m. Arkliukas, Matje. Markas Rozovskis ARKLIO ISTORIJA (pagal Levo Tolstojaus apysaką "Cholstomieras"). Rež. I. Bučienė, dail. A. Preikšienė, komp. F. Latėnas
1979 m. Saulė, Mergelė, Vieversėlis ir kiti. Viktoras Novackis, Jurijus Fridmanas VIEVERSĖLI, LĖK PAS MUS. Rež. V. Volkovskis, dail. T. Melnikova, komp. J. Galperin
1979 m. Klounas. Gediminas Butkus, Julijus Lozoraitis NAUJAMETIS NUOTYKIS. Rež. J. Lozoraitis, dail. V. Mazūras
1980 m. Lapė. Kostas Kubilinskas UODEGA VEDEGA. Insc. aut. ir rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas
1980 m. Paršelis Nifnifas. Sergejus Michalkovas TRYS PARŠIUKAI. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis
1980 m. Žvejys ir Piratas. Aurelija Ragauskaitė ŽVEJAI IR PIRATAI. Rež. A. Ragauskaitė, dil. V. Mazūras, komp. L. Vilkončius
1980 m. Fėja. Antanas Gudelis ŠERKŠNO NAKTIES PASAKA. Rež. A. ragauskaitė, dail. K. Musteikis
1981 m. Eglė, Drebulė. Marcelijus Martinaitis ŽEMĖS DUKRA. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis.
1981 m. Batuotas Katinas. Heinzas Kahlau BATUOTAS KATINAS. Rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas
1982 m. Klounas, Klouniukas ir kiti. Antanas A. Jonynas, Vitalijus Mazūras CIRKAS YRA CIRKAS. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas
1982 m. Kinas, Elfas. Violeta Palčinskaitė BALTI KAMINKRĖČIO SAPNAI (Hanso Christiano Anderseno pasakų motyvais). Rež. L. Lankauskaitė, dail. N. Poliakova, komp. T. Makačinas
1982 m. Piemenaitė. Ramutė Skučaitė PAKLYDUSIŲ ATVIRUKŲ PASLAPTIS. Rež. A. Saviskaitė, dail. J. Račinskaitė
1983 m. Žvirblis iš Kinijos. Jordanas Radičkovas MES, ŽVIRBLIUKAI. Inscen. aut. G. Mareckaitė, rež. L. Lankauskaitė, dail. V. Mazūras, komp. O. Balakauskas
1983 m. Mergaitė, Mirtis. Joachimas Knauthas LAKŠTINGALA (Hanso Christiano Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas
1984 m. Antilopė, Gulbė, Dramblys ir kiti. ŽVERIŲ KARNAVALAS. Libreto autorė G. Mareckaitė, rež. L. Lankauskaitė, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, muzika C. Saint-Saens'o ir M. Urbaičio, Choreogr. J. Smoriginas
1985 m. Pelionė ir Spragtukas. Ernstas Theodoras Amadėjus Hoffmanas SPRAGTUKAS IR PELIU KARALIUS. Insc. aut. S. T. Kundrotas, rež ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latenas
1985 m. Mergaitė ir kiti. Vydūnas PASVEIKIMAS. Rež. ir dail. R. Driežis, komp. A. Martinaitis
1986 m. Ožiukas. Eugenijus Ignatavicius AŠ, OŽKELE NABAGELE (lietuviu liaudies pasaku motyvais). Rež. L. Lankauskaite, dail. V. Mazuras, komp. A. Martinaitis
1986 m. Pasakotoja.  Remigijus Baltrušaitis SPRIGTAS. Rež. ir dail. V. Mazuras, komp. F. Latenas
1986 m. Motina ir Markolfa. Federico Garcia Lorca DONO KRISTOBALIO BALAGANELIS. DONO PERLIMPLINO MEILE. Rež. ir dail. V. Mazuras, komp. F. Latenas
1987 m. Savitri. Gražina Mareckaite SAVITRI - SAULES DUKRA. Rež. L. Lankauskaite, dail. V. Mazuras, komp. F. Latenas
1990 m. Mergaitė. Wilhelmas Hauffas ŠPESARTO SMUKLE. Insc. aut. M. urbaitis, rež. ir dail. V. Mazuras, komp. F. Latenas
1990 m. Katė. Gyula Urbanas ŽYDRASIS ŠUNYTIS. Rež. K. Niesiolowskis, dail. Z. Burkackis, Komp. J. Derfelis
1990 m. Elžbieta. Juozas Grušas BARBORA RADVILAITE. Rež. ir dail. V. Mazuras, komp. F. Latenas
1991 m. Iliuzija. Joelis Sangas PESIS IR ILIUZIJA (Jurio Koko kuriniu motyvais). Rež. A. Mikutis, dail. A. Bagociunaite-Paukštiene, komp. F. Latenas
1992 m. Lukošiukas. Jurgis Kunčinas LUKOŠIUKAs. Rež. ir dail. A. Mikutis, komp. A. Malcys, judsio rež. V. Petruškevičius
1992 m. Višta, Ožka ir kiti. Samuilas Maršakas KATĖS NAMAI. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis
1994 m. Peteliškė. Vytautė Žilinskaitė ROBOTAs IR PETELIŠKĖ. Rež. A. Čeredėjevaitė, dail. D. Dokšaitė, komp. F. Bajoras
1995 m. Lapė. Eugenijus Ignatavičius LAPĖ KARALIENĖ (pagal Petro Cvirkos pasaką). Rež. ir dail. R. Driežis, komp. V. Urmilevičius
1997 m. Onutė. Augustinas Gricius ATSITIKIMAS IR KETURI ŽVIRBLIAI. Rež. A. Mikutis, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. S. Dikčiūtė
1999 m. Tortila. BURATINO NUOTYKIAI. Insc. aut. ir rež. E. Jaras, dail. A. Šulcaitė, R. Valčik, komp. S. Mykolaitis
2001 m. Rūmų Dama. Sigitas Siudika PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS (Hanso Christiano Anderseno pasakos motyvais). Rež. A. Mikutis, dail. N. Keršulytė, komp. O. Ditkovskis, choreogr. S. Mikalauskaitė
2001 m. Alioša. JUODOJI VIŠTA (pagal Anatolijaus Pogorelskio apysaką "Juodoji višta arba Požemio gyventojai"). Rež. R. Driežis, dail. J. Skuratova, komp. F. Latėnas
2002 m. Komisarė. ŠUNS ŠIRDIS (pagal Michailo Bulgakovo apysaką). Insc. aut. ir rež. J. Lingys, dail. R. Valčik, komp. P. Vyšniauskas
2002 m. Katė. Samuilas Maršakas KATĖS NAMAI. Rež. A. Mikutis, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. A. Kulikauskas, dainų aut. J. Čekatauskaitė, choreogr. S. Mikalauskaitė
2003 m. Nykštukas. Arnas Ališauskas TRYS BRANGENYBĖS (Ryunosukės Akutagawos kūrybos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis, komp. F. Latėnas
2005 m. Mama, Varpelis, Plaktukėlis, Spyruoklė. Nijolė Indriūnaitė MUZIKINĖ DĖŽUTĖ. Rež. ir dail. J. Skuratova, rež.pedagog. R. Driežis, komp. I. Jankaitis
2005 m. Angelas, Mergaitė. Vytautas V. Landsbergis VILIS. rež. V. V. Landsbergis, dail. V. Kašinskas
5005 m. Pasakotoja, Varna, Sniegeliai, Mergaitė ir kiti. Nijolė Indriūnaitė BALTOS PASAKOS (pagal Hanso Christiano Anderseno pasakas). Rež. n. Indriūnaitė, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. F. Latėnas, judesio rež. S. Mikalauskaitė
2006 m. Lukošiukas. Jurgis Kunčinas RAGANA IR LUKOŠIUKAS. Rež. A. Mikutis, dail. E. Ganda-Bogdanienė, komp. A. Malcys, choreogr. S. Mikalauskaitė
2007 m. Artistė, Sara Dolitlytė. Augustinas Gricius DAKTARAS DOLITLIS (pagal Hugh Loftingo knygas). Rež. R. Driežis, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. F. Latėnas, judesio rež. S. Mikalauskaitė
2007 m. Motina. EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. Scenar. aut., rež. ir dail. V.  Mazūras, komp. F. Latėnas, judes. rež. S. Mikalauskaitė
2008 m. Merė Popins. Robertas Kundrotas MERĖ POPINS (pagal Pamelos Travers kūrinius). rež. A. Žukauskas, dail. N. Keršulytė, komp. A. Jasenka, choreogr. S. Mikalauskaitė
2010 m. Liunė, Pasakotoja, Liūtė, Ožka, Ežys, Mama. Rokas Mikutis LIUNĖS NUOTYKIAI. Rež. A. Grybauskaitė, rež. pedag. A. Mikutis, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. F. Latėnas
2010 m. Paliepė. Justinas Marcinkevičius GRYBŲ KARAS. Rež.A. Mikutis, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. O. Ditkovskis
2012 m. Įvairūs vaidm. BATUOTAS KATINAS. Rež. A. Mikutis, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. O. Ditkovskis

 

***

Aktorės pomėgiai: darbas sode, žūklė, dekoratyvinių samanų, žalvarinių skulptūrėlių kolekcionavimas, medžio, kaulo, gintaro drožinėjimas.

Nuotraukų galerija:
I. Preco nuotrauka
Almira Grybauskaitė